Aktualności


/
Numer projektu

POIS.03.01.00-00-0064/21-00

/Nazwa kontraktu

Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Podborze (z węzłem) - węzeł Śniadowo (bez węzła), na długości około 19,463 km [S61] + 3,008 km [S8] + 3,57 km [klasy G]

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej, S61 na odcinku: od km 0+000,00 do km 19+462,37, S8 na odcinku: od km 550+507,30 do km 553+500,00 oraz połączenie pomiędzy S61 a DW 627 na odcinku: od km 0+000,00 (Węzeł Komorowo) do km km 3+562,67 (skrzyżowanie z DW 627). Powyższe odcinki zlokalizowane są na terenie województwa mazowieckiego, w powiatach: ostrowskim i ostrołęckim, na terenie gmin: Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń i Czerwiń.

Przebieg odcinka drogi S61 Podborze - Śniadowo

/ZAMAWIAJĄCY

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad
Reprezentowany przez
Oddział GDDKiA w Białymstoku,
ul. Zwycięstwa 2,
15-703 Białystok

www.gddkia.gov.pl

/WYKONAWCA

POLAQUA Sp. z o.o.
z siedzibą przy
ul. Dworskiej 1,
Wólka Kozodawska,
05-500 Piaseczno

www.polaqua.pl

/KONSULTANT

MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6,
33-100 Tarnów

www.mggp.com.pl