Zmiana tymczasowej organizacji ruchu – 17.05.2022 r.

Wykonawca informuje, iż z dniem 17.05.2022 r. zostanie wprowadzona zmiana tymczasowej organizacji ruchu polegającej na likwidacji oznakowania wyjazdów z budowy, które są zamykane ze względu na wybudowanie już drogi technologicznej wzdłuż budowanej drogi S61. Zmiana ta dotyczy likwidacji wyjazdów z budowy w lokalizacjach: 27+280, 28+715, 33+819, 34+580, 35+642, 36+415, 36+639, 37+303, 38+340 i 40+009. 

Zmiana organizacja ruchu – zamknięcie ul. Zambrowskiej oraz zajęcie pasa awaryjnego na S8 – aktualizacja

Wykonawca informuje, iż zmiana organizacji ruchu dotycząca zamknięcia ul. Zambrowskiej zaplanowana na dzień 05.05.2022 r. nie została wprowadzona. W związku z powyższym, nowym terminem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu jest jest dzień 13.05.2022 r. Przedmiotem wprowadzanej organizacji ruchu jest zamknięcie ul. Zambrowskiej oraz zajęcie pasa awaryjnego na S8.