Zmiana organizacji ruchu – zamknięcie ul. Zambrowskiej

Wykonawca informuje o zmianie organizacji ruchu na dzień 05.05.2022 r. polegającej na zamknięciu ul. Zambrowskiej na odcinku budowanego węzła „Podborze” celem wykonania robót przygotowawczych pod bypass S8, a następnie skierowania ruchu z S8 w km 551+750 – 553+530 na ciąg tymczasowy biegnący w śladzie wybudowanych łącznic i dróg lokalnych oraz istniejącej ul. Zambrowskiej. Objazd zamkniętego odcinka ul. Zambrowskiej zostanie poprowadzony poprzez istniejący węzeł „Podborze”, drogę S8 oraz ul. Różańską, ul. 3 Maja, ul. Armii Krajowej w Ostrowi Mazowieckiej.