Zmiana organizacja ruchu – zamknięcie ul. Zambrowskiej oraz zajęcie pasa awaryjnego na S8 – aktualizacja

Wykonawca informuje, iż zmiana organizacji ruchu dotycząca zamknięcia ul. Zambrowskiej zaplanowana na dzień 05.05.2022 r. nie została wprowadzona. W związku z powyższym, nowym terminem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu jest jest dzień 13.05.2022 r. Przedmiotem wprowadzanej organizacji ruchu jest zamknięcie ul. Zambrowskiej oraz zajęcie pasa awaryjnego na S8.