Zmiana organizacji ruchu – droga S8 na odcinku od km 551+750 do km 553+550

Wykonawca informuje, iż zmianie ulega termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu z dnia 10.05.2022 r. na 16.05.2022 r. Przedmiotem wprowadzanej organizacji ruchu jest skierowanie ruchu z S8 od km 551+750 do km 553+530 na ciąg tymczasowy wykonany w śladzie docelowej łącznicy i dróg lokalnych oraz ul. Zambrowskiej.