Zmiana tymczasowej organizacji ruchu – 17.05.2022 r.

Wykonawca informuje, iż z dniem 17.05.2022 r. zostanie wprowadzona zmiana tymczasowej organizacji ruchu polegającej na likwidacji oznakowania wyjazdów z budowy, które są zamykane ze względu na wybudowanie już drogi technologicznej wzdłuż budowanej drogi S61. Zmiana ta dotyczy likwidacji wyjazdów z budowy w lokalizacjach: 27+280, 28+715, 33+819, 34+580, 35+642, 36+415, 36+639, 37+303, 38+340 i 40+009.