Odbyła się dwudziesta druga Rada Budowy

W dniu 08.12.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Budowy, na którym omówiono postęp prac projektowych oraz plan prac projektowych na następny okres. Ze względu na epidemię COVID-19 spotkanie odbyło się w systemie zdalnym.