Tymczasowa organizacja ruchu – 28.05.2024 r.

Wykonawca informuje, iż w dniu 28.05.2024 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu w następujących lokalizacjach: 

 • PO-2 JP w km 0+200 – 0+600

W w/w dniu będą wykonywane prace związane z poprawą parametrów wysokościowych barier i poboczy. 

Galeria zdjęć 20.05.2024 – 26.05.2024

Tymczasowa organizacja ruchu – 25.05.2024 r.

Wykonawca informuje, iż w dniu 25.05.2024 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu w następujących lokalizacjach drogi S61 JL: 

 • w km 9+920 – pas rozdziału przed i za obiektem WS-12,
 • w km 9+054 – pas rozdziału przed i za obiektem WS-10,
 • w km 7+031 – pas rozdziału przed i za obiektem WS-9,
 • W km 5+536 – pas rozdziału przed i za obiektem WS/PZ-6,
 • w km 4+000 – 4+100 – pas rozdziału.

W w/w dniu będą wykonywane prace na pasie rozdziału związane z wyrównaniem nierówności, wyprofilowaniem i dostosowaniem wysokości do barier ochronnych. 

Tymczasowa organizacja ruchu – 24.05.2024 r.

Wykonawca informuje, iż w dniu 24.05.2024 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu w następujących lokalizacjach: 

 • S61 w km 15+194 JL (zjazd awaryjny),
 • Łącznica PO-1 w km 0+480.

W w/w dniu będą wykonywane prace związane z naprawą nawierzchni bitumicznej. 

Tymczasowa organizacja ruchu – 23.05.2024 r.

Wykonawca informuje, iż w dniu 23.05.2024 r. planuje wprowadzić czasową organizację ruchu w następujących lokalizacjach: 

 • Łącznica PO-9+10 w km 0+050 – 0+110 (j.lewa) – prace związane z naprawą nawierzchni bitumicznej,
 • Rondo Podborze (odc. pomiędzy PO-6 i PO-D3) – prace związane z naprawą nawierzchni bitumicznej,
 • Łącznica PO-8 w km 0+670 i w km 0+800 – 0+900 – prace związane z naprawą nawierzchni bitumicznej,
 • Łącznica PO-5 w km 0+170 – prace związane z naprawą nawierzchni bitumicznej,
 • S8 jezdnia lewa: w km 552+730 SP – odnowa/usunięcie usterki oznakowania poziomego – linia krawędziowa przy PA, w km 550+507 – 551+300 SL –  uzupełnienie docelowe oznakowania poziomego, w km 550+420 SL – naprawa powypadkowa bariery ochronnej stalowej,
 • S8 jezdnia prawa: w km 550+300 SP – uzupełnienie linii krawędziowej, w km 551+200 – 551+350 SL (przy pasie rozdziału) – uzupełnienie osłon przeciwolśnienowych, uzupełnienie linii krawędziowej + piktogramy, w km 553+500 – 553+600 SL – uzupełnienie linii krawędziowej. 

Tymczasowa organizacja ruchu S61 – 22.05.2024 r.

Wykonawca informuje, iż w dniu 22.05.2024 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu w następujących lokalizacjach: 

 • S61 w km 15+194 JP,
 • S61 w km 15+194 JL,
 • Łącznica PO-1 w km 0+480.

W w/w dniu będą wykonywane prace związane z naprawą nawierzchni bitumicznej. 

Tymczasowa organizacja ruchu S61 – 21.05.2024 r.

Wykonawca informuje, iż w dniu 21.05.2024 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu w następujących lokalizacjach: 

 • S61 w km 3+600 JP,
 • S61 w km 7+800 – 7+900 JP,
 • Łącznica PO-2 w km 0+500.

W w/w dniu będą wykonywane prace związane z naprawą nawierzchni bitumicznej.