Galeria zdjęć 27.05.2024 – 02.06.2024

Tymczasowa organizacja ruchu DW627 – 06.06.2024 r.

Wykonawca informuje, iż w dniu 06.06.2024 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu na czas budowy ronda w km 31+750 DW627, w wyniku której wprowadzony zostanie ruch po nowowybudowanym rondzie bez możliwości zawracania, trzeci wlot ronda będzie funkcjonował jako jednokierunkowy wyjazd z budowy.