Tymczasowa organizacja ruchu – 28-30.11.2023 r. (S61)

Wykonawca informuje, iż w dniach 28-30.11.2023 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu, która polegać ma na wdrożeniu schematu nr 2 na drodze S61. W w/w dniach będą wykonywane prace w zakresie usuwania usterek – naprawy rozmyć poboczy w km 6+000 – 6+600 i w km 3+600  – 4+100 JL S61 oraz w km 3+600 – 4+100 JP. 

Tymczasowa organizacja ruchu – 21-23.11.2023 r.

Wykonawca informuje, iż w dniach 21-23.11.2023 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu, która polegać ma na wdrożeniu schematów 1 i 2 na drodze S8. W w/w dniach będą wykonywane prace w zakresie usuwania i malowania oznakowania poziomego. 

Tymczasowa organizacja ruchu – 9.11.2023 r.

Wykonawca informuje, iż w dniu 09.11.2023 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu, która polegać ma na przełożeniu ruchu z istniejącej jezdni DW627 na wybudowany bypass na czas prowadzenia robót związanych z wykonaniem projektowanego ronda.