Tymczasowa organizacja ruchu S61 – 22.05.2024 r.

Wykonawca informuje, iż w dniu 22.05.2024 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu w następujących lokalizacjach: 

  • S61 w km 15+194 JP,
  • S61 w km 15+194 JL,
  • Łącznica PO-1 w km 0+480.

W w/w dniu będą wykonywane prace związane z naprawą nawierzchni bitumicznej. 

Tymczasowa organizacja ruchu S61 – 21.05.2024 r.

Wykonawca informuje, iż w dniu 21.05.2024 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu w następujących lokalizacjach: 

  • S61 w km 3+600 JP,
  • S61 w km 7+800 – 7+900 JP,
  • Łącznica PO-2 w km 0+500.

W w/w dniu będą wykonywane prace związane z naprawą nawierzchni bitumicznej. 

Tymczasowa organizacja ruchu – 16.05.2024 r. S61

Wykonawca informuje, iż w dniu 16.05.2024 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu na drodze S61 jezdnia lewa i prawa. 

Od w/w dnia będą wykonywane prace w zakresie usunięcia usterek stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia nr 1 – odgięcie początkowych odcinków barier od jezdni w skosach 1:12 w następujących lokalizacjach: 

  • Jezdnia prawa TG S61 w km: 1+006, 1+396, 1+919, 2+658, 2+969, 3+651, 6+165,
  • Jezdnia lewa TG S61 w km: 1+357, 2+151, 2+539, 3+118. 

Tymczasowa organizacja ruchu S8 – 16.05.2024 r.

Wykonawca informuje, iż w dniu 16.05.2024 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu, na czas funkcjonowania drogi S8 na odcinku od km 549+300 do km 552+700 polegającego na funkcjonowaniu ciągu S8 z ograniczeniem szerokości jezdni do 2 pasów ruchu.