Tymczasowa organizacja ruchu – 16.05.2024 r. S61

Wykonawca informuje, iż w dniu 16.05.2024 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu na drodze S61 jezdnia lewa i prawa. 

Od w/w dnia będą wykonywane prace w zakresie usunięcia usterek stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia nr 1 – odgięcie początkowych odcinków barier od jezdni w skosach 1:12 w następujących lokalizacjach: 

  • Jezdnia prawa TG S61 w km: 1+006, 1+396, 1+919, 2+658, 2+969, 3+651, 6+165,
  • Jezdnia lewa TG S61 w km: 1+357, 2+151, 2+539, 3+118. 

Tymczasowa organizacja ruchu S8 – 16.05.2024 r.

Wykonawca informuje, iż w dniu 16.05.2024 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu, na czas funkcjonowania drogi S8 na odcinku od km 549+300 do km 552+700 polegającego na funkcjonowaniu ciągu S8 z ograniczeniem szerokości jezdni do 2 pasów ruchu. 

Tymczasowa organizacja ruchu – 25.04.2024 r.

Wykonawca informuje, iż w dniu 25.04.2024 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu, która dotyczy drogi S8 od km 549+300 do km 552+700 (etap 5) i polegać ma na zawężeniu jezdni w obu kierunkach do jednego pasa ruchu na czas odtworzenia pasa rozdziału.