Przekazanie placu budowy

W związku z wydaniem przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji ZRID dla inwestycji pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Podborze” (z węzłem) – węzeł „Śniadowo” (bez węzła), na długości około 19,463 km [S61] +3,008 km [S8] + 3,57 km [klasy G]”, Inwestor dnia 15.12.2021 r. przekazał Wykonawcy teren i plac budowy.