Tymczasowa organizacja ruchu – 03.04.2024 r.

Wykonawca informuje, iż w dniu 03.04.2024 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu, która polegać ma na wdrożeniu schematu 2 na drodze S8. W w/w dniu będą wykonywane prace związane z usuwaniem oznakowania poziomego w związku z zamknięciem węzła „Podborze”.