Tymczasowa organizacja ruchu – 10.04-12.04.2024 r.

Wykonawca informuje, iż w dniach 10.04-12.04.2024 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu, która polegać ma na wdrożeniu schematu nr 2 na drodze S61 jezdnia lewa w km od 5+300 do km 19+300. 

W w/w dniach będą wykonywane prace w zakresie usunięcia usterek stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia nr 1.