Tymczasowa organizacja ruchu – 23.05.2024 r.

Wykonawca informuje, iż w dniu 23.05.2024 r. planuje wprowadzić czasową organizację ruchu w następujących lokalizacjach: 

  • Łącznica PO-9+10 w km 0+050 – 0+110 (j.lewa) – prace związane z naprawą nawierzchni bitumicznej,
  • Rondo Podborze (odc. pomiędzy PO-6 i PO-D3) – prace związane z naprawą nawierzchni bitumicznej,
  • Łącznica PO-8 w km 0+670 i w km 0+800 – 0+900 – prace związane z naprawą nawierzchni bitumicznej,
  • Łącznica PO-5 w km 0+170 – prace związane z naprawą nawierzchni bitumicznej,
  • S8 jezdnia lewa: w km 552+730 SP – odnowa/usunięcie usterki oznakowania poziomego – linia krawędziowa przy PA, w km 550+507 – 551+300 SL –  uzupełnienie docelowe oznakowania poziomego, w km 550+420 SL – naprawa powypadkowa bariery ochronnej stalowej,
  • S8 jezdnia prawa: w km 550+300 SP – uzupełnienie linii krawędziowej, w km 551+200 – 551+350 SL (przy pasie rozdziału) – uzupełnienie osłon przeciwolśnienowych, uzupełnienie linii krawędziowej + piktogramy, w km 553+500 – 553+600 SL – uzupełnienie linii krawędziowej.