Tymczasowa organizacja ruchu – 25.05.2024 r.

Wykonawca informuje, iż w dniu 25.05.2024 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu w następujących lokalizacjach drogi S61 JL: 

  • w km 9+920 – pas rozdziału przed i za obiektem WS-12,
  • w km 9+054 – pas rozdziału przed i za obiektem WS-10,
  • w km 7+031 – pas rozdziału przed i za obiektem WS-9,
  • W km 5+536 – pas rozdziału przed i za obiektem WS/PZ-6,
  • w km 4+000 – 4+100 – pas rozdziału.

W w/w dniu będą wykonywane prace na pasie rozdziału związane z wyrównaniem nierówności, wyprofilowaniem i dostosowaniem wysokości do barier ochronnych.