Tymczasowa organizacja ruchu – 28-30.11.2023 r. (S61)

Wykonawca informuje, iż w dniach 28-30.11.2023 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu, która polegać ma na wdrożeniu schematu nr 2 na drodze S61. W w/w dniach będą wykonywane prace w zakresie usuwania usterek – naprawy rozmyć poboczy w km 6+000 – 6+600 i w km 3+600  – 4+100 JL S61 oraz w km 3+600 – 4+100 JP.