Tymczasowa organizacja ruchu – 31.07.2023 r.

Wykonawca informuje, iż w dniu 31.07.2023 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu polegającą na przełożeniu istniejącego ruchu drogowego z jezdni lewej na jezdnię prawą na odcinku od km 551+300 S8 (obiekt WK/WS-2) do km 553+500 (KPT) w celu wykonania warstwy ścieralnej SMA, oznakowania poziomego i pozostałych robót wykończeniowych na jezdni lewej.