Tymczasowa organizacja ruchu S61 – 21.05.2024 r.

Wykonawca informuje, iż w dniu 21.05.2024 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu w następujących lokalizacjach: 

  • S61 w km 3+600 JP,
  • S61 w km 7+800 – 7+900 JP,
  • Łącznica PO-2 w km 0+500.

W w/w dniu będą wykonywane prace związane z naprawą nawierzchni bitumicznej.