Tymczasowa organizacja ruchu S61 – 22.05.2024 r.

Wykonawca informuje, iż w dniu 22.05.2024 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu w następujących lokalizacjach: 

  • S61 w km 15+194 JP,
  • S61 w km 15+194 JL,
  • Łącznica PO-1 w km 0+480.

W w/w dniu będą wykonywane prace związane z naprawą nawierzchni bitumicznej.