Złożenie Wniosku o ZRID

W dniu 15.09.2020 Wykonawca złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę:

  • Drogi ekspresowej S61 na odcinku od km 0+000,00 do km 19+462,37
  • Drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 550+507,30 do km 553 + 500,00
  • Połączenia pomiędzy S61 a DW627 na odcinku od km 0+000,00 (węzeł Komorowo) do km 3+562,67 (skrzyżowanie z DW627)