Aktualności

/ Numer Projektu

POIS.03.01.00-00-0064/21

/ Nazwa kontraktu

Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Podborze (z węzłem) - węzeł Śniadowo (bez węzła), na długości około 19,463 km [S61] + 3,008 km [S8] + 3,57 km [klasy G]

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej, S61 na odcinku: od km 0+000,00 do km 19+462,37, S8 na odcinku: od km 550+507,30 do km 553+500,00 oraz połączenie pomiędzy S61 a DW 627 na odcinku: od km 0+000,00 (Węzeł Komorowo) do km 3+562,67 (skrzyżowanie z DW 627). Powyższe odcinki zlokalizowane są na terenie województwa mazowieckiego, w powiatach: ostrowskim i ostrołęckim, na terenie gmin: Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń i Czerwin.

Przebieg odcinka drogi S61 Podborze - Śniadowo

                                  / ZAMAWIAJĄCY

                                  Generalna Dyrekcja Dróg
                                  Krajowych i Autostrad,
                                  Oddział w Białymstoku

                                  www.gov.pl/web/gddkia

/ INŻYNIER KONTRAKTU

                                 MGGP S.A.

 

                                www.mggp.com.pl

                                  / WYKONAWCA

                                  POLAQUA Sp. z o.o.

 

                                  www.polaqua.pl