Kontrakt

                                                                       Kontrakt/Umowa z Wykonawcą

Nazwa Kontraktu: Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Podborze
(z węzłem) – węzeł Śniadowo (bez węzła), na długości około 19,463 km [S61] + 3,008 km [S8] + 3,57 km [klasy G].

Nr umowy: 2410.2.2019 z dnia 08.01.2020

Czas na Ukończenie Robót: 36 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, z zastrzeżeniem § 3 Umowy

Kwota Kontraktowa netto: 609 725 248,77 zł

Kwota Kontraktowa brutto: 749 962 055,99 zł

Maksymalna Wartość Zobowiązania: 802 459 399,91 zł

Wymagana Minimalna Ilość Wykonania (Kamień Milowy):

  • Kamień Milowy nr 1 – złożenie do właściwego organu administracji publicznej w terminie 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia kompletnego wniosku o ZRID
 
  • Kamień Milowy nr 2 – wykonane w terminie 25 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowanie, zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], Roboty i Materiały o wartości nie mniejszej niż 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
 
  • Kamień Milowy nr 3 – uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie na trasę główną S61 w terminie 16 miesięcy od rozpoczęcia etapu realizacji Robót budowlanych

System realizacji

         Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i Buduj”. Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie projektów budowlanych, złożenie wniosków o ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) dla wszystkich Robót, opracowanie projektów wykonawczych, wykonanie Robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.