Zakres robót

W ramach budowy S61 od węzła Podborze (z węzłem) do węzła Śniadowo (bez węzła) powstanie: 

 • dwujezdniowa droga ekspresowa s61 o długości 19,463 km (szerokość pasa 3,5 m, 2,5-metrowe pasy awaryjne, jezdnie oddzielone 5 m pasem zieleni) o nawierzchni podatnej lub sztywnej oraz 3,008 km drogi ekspresowej S8 2x3x3,5
 • węzeł Podborze
  Droga ekspresowa S8 będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 0+000 
  i przebiegać pod drogą ekspresową S61. Wykonany węzeł zapewni relacje Warszawa – Białystok – Łomża. W obrębie drogi ekspresowej należy uwzględnić konieczność przebudowy drogi S8 na długości nie mniejszej 3000 m. Skrzyżowanie drogi ekspresowej S8 z drogą ekspresową S61 należy wykonać w postaci węzła typu WA „koniczyna”, z elementami łącznic bezpośrednich.  W ramach korekty przebiegu drogi ekspresowej (przebudowy drogi ekspresowej) należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią,
 • węzeł Komorowo
  Droga wojewódzka nr 627 będzie krzyżować się z drogą ekspresową S61 w km 6+048,15  i przebiegać nad drogą ekspresową S61. Droga wojewódzka nr 627 powinna mieć tylko jeden przebieg, tj. poprzez zaprojektowany nowy odcinek i następnie od węzła Komorowo do m. Ostrów Mazowiecka wspólny przebieg z drogą ekspresową S61. Wykonany węzeł zapewni relacje Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka – Łomża. W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu drogi wojewódzkiej na długości nie mniej niż 3,563 km. Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 627 z drogą ekspresową należy wykonać w postaci węzła typu WB „trąbka”,
 • obiekty inżynierskie: 4 mosty/przejścia dla zwierząt, 22 wiadukty, oraz 6 przejść dla małych zwierząt i płazów,
 • infrastruktura ochrony środowiska, w tym: ekrany akustyczne, zbiorniki retencyjne, ogrodzenie całej drogi ekspresowej,
 • kanalizacja deszczowa, kanały technologiczne, system zarządzania ruchem,
 • usunięcie kolizji z infrastrukturą niezwiązaną z drogą.

Podstawowe dane techniczne:

 • Przekrój drogi – 2×2 (S61); 2×3 (S8)
 • Szerokość pasa ruchu: 3,5m
 • Szerokość pasów awaryjnych: 2,5m
 • Szerokość pasa dzielącego: 5,0m
 • Szerokość poboczy: minimum 0,75m
 • Kategoria ruchu:  KR7
 • Ilość węzłów: 2
 • Nazwy węzłów: Podborze, Komorowo
 • Ilość MOP-ów kategorii I: 0
 • Ilość Obwodów utrzymania: 2