Aktualizacja galerii 16.01.2020r.

           W dniu 8 stycznia 2020 r. w wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana przez Dyrektora Oddziału GDDKiA Umowa z nowym Wykonawcą spółką: „POLAQUA” .