Nowy Wykonawca Robót

W związku z odstąpieniem w dniu 16 maja 2019r. od Umowy w której funkcję Wykonawcy pełniło Konsorcjum firm:  RUBAU POLSKA Sp. z o.o. i RUBAU CONSTRUCCIONES S.A. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła kolejny przetarg na wyłonienie Wykonawcy Robót.

W dniu 8 stycznia 2020 r.  w wyniku  przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana przez Dyrektora Oddziału GDDKiA  Umowa z nowym Wykonawcą spółką:  „POLAQUA” z siedzibą przy ul. Dworskiej 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno.