Odbyło się posiedzenie ZOPI

W  dniu 23.04.2021 r.  o godz. 11.00 odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych,  podczas którego został rozpatrzony Projekt  Wykonawczy dla przedmiotowego zadania.  Ze względu na trwający stan epidemiologiczny spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji.