Tymczasowa organizacja ruchu – 18.07.2024 r.

Wykonawca informuje, iż w dniu 18.07.2024 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację w ciągu drogi S8 jezdnia prawa w km 551+200 – 553+500.

W w/w dniu będą wykonywane prace w zakresie usunięcia rozmyć pobocza po nawalnych opadach deszczu odnotowanych w godzinach wieczornych 16.07.2024 r.

Tymczasowa organizacja ruchu – 28.06.2024 r.

Wykonawca informuje, iż w dniu 28.06.2024 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu w następujących lokalizacjach drogi S8: 

  • Jezdnia prawa (kier Warszawa – Białystok) strona lewa i prawa: w km 550+200 – 554+000 usunięcie przy użyciu zamiatarki samobieżnej zalegającego w ścieku trójkątnym zalegającego kruszywa.
  • Jezdnia lewa (kier Białystok – Warszawa) strona lewa: w km 550+200 – 554+000 usunięcie przy użyciu zamiatarki samobieżnej zalegającego w ścieku trójkątnym zalegającego kruszywa.