Tymczasowa organizacja ruchu – 18.04.2024 r.

Wykonawca informuje, iż w dniu 18.04.2024 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu, która polegać ma na wdrożeniu schematu 2 na jezdni lewej S61 w km 7+040 (w rejonie obiektu WS-9/S61) w godzinach 7:00 – 17:00. 

W w/w dniu będą wykonywane prace związane z usunięciem usterek stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia. 

Tymczasowa organizacja ruchu – 17.04.2024 r.

Wykonawca informuje, iż w dniu 17.04.2024 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu, która polegać ma na wdrożeniu schematu 2 na drodze S8 i S61.

W w/w dniu będą wykonywane prace związane z wymianą lamp oświetleniowych.  

Tymczasowa organizacja ruchu – 23.04 – 26.04.2024 r.

Wykonawca informuje, iż w dniach 23.04 – 26.04.2024 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu, która polegać ma na wdrożeniu schematu 2 na drodze S8 na pasach wjazdowych i zjazdowych z zamkniętego węzła Podborze.

W w/w dniach będą wykonywane prace związane z barierami linowymi na łącznicach zamkniętego węzła Podborze.

Tymczasowa organizacja ruchu – 16.04.2024 r.

Wykonawca informuje, iż w dniu 16.04.2024 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu, która polegać ma na wdrożeniu schematu 2 na drodze S61 w następujących lokalizacjach: 

1. Jezdnia prawa (w kierunku Łomży) w km 12+607 w godzinach 7:00 – 10:00. 
2. Jezdnia lewa (w kierunku Ostrowi Mazowieckiej) w km 7+040 w godzinach 11:00 – 15:00.

W w/w dniu będą wykonywane prace związane z usuwaniem usterek stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia nr 1. 

Tymczasowa organizacja ruchu – 12, 15 i 16.04.2024 r.

Wykonawca informuje, iż w dniach 12, 15 i 16.04.2024 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu, która polegać ma na wdrożeniu schematu 2 na drodze S61 jezdnia prawa w km od 3+600 do km 19+345. 

W w/w dniach będą wykonywane prace związane z usuwaniem usterek stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia nr 1 i protokole zgłoszenia usterki/wady PZW nr 4.

Tymczasowa organizacja ruchu – 10.04-12.04.2024 r.

Wykonawca informuje, iż w dniach 10.04-12.04.2024 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu, która polegać ma na wdrożeniu schematu nr 2 na drodze S61 jezdnia lewa w km od 5+300 do km 19+300. 

W w/w dniach będą wykonywane prace w zakresie usunięcia usterek stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia nr 1.

Tymczasowa organizacja ruchu – 08.04-10.04.2024 r.

Wykonawca informuje, iż w dniach 08.04-10.04.2024 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu, która polegać ma na wdrożeniu schematu 2 na drodze: S8 w km 553+500 (kierunek Warszawa) do S61 km 1+200, S8 od km 550+500 (kierunek Białystok) do km 553+500, S61 od km 5+300 do 8+900, od km 8+900 do 5+300 oraz S61 od 1+200 do S8 km 550+500 (kierunek Warszawa).

W w/w dniach będą wykonywane prace związane z pomiarami fotometrycznymi.

Tymczasowa organizacja ruchu – 03.04.2024 r.

Wykonawca informuje, iż w dniu 03.04.2024 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu, która polegać ma na wdrożeniu schematu 2 na drodze S8. W w/w dniu będą wykonywane prace związane z usuwaniem oznakowania poziomego w związku z zamknięciem węzła „Podborze”.