Projekt Budowlany

Wykonawca w dniu 30.04.2020 r. złożył do przeglądu Inżyniera Kontraktu Projekt Budowlany w zakresie branży: drogowej, mostowej, sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, hydrotechnicznej, konstrukcyjnej, architektonicznej i zieleni.