Tymczasowa organizacja ruchu – 05.06.2023 r

Wykonawca informuje, iż w dniu 05.06.2023 r. planuję wprowadzić tymczasową organizacje ruchu, która polegać ma na zmianie sposobu oznakowania i zabezpieczenie miejsca robót związanych z likwidacją pozostałości po rozebranych łącznicach węzła Ostrów Mazowiecka Północ.