Tymczasowa organizacja ruchu – 25.10.2023 r. (Aktualizacja)

Wykonawca informuje, iż w dniu 25.10.2023 r. (przesunięcie terminu z 18.10.2023 r.) planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu, która polegać ma na przełożeniu ruchu z istniejącej jezdni DW 627 na wybudowany bypass na czas prowadzenia robót związanych z wykonaniem projektowanego ronda. 

Aktualizacja – Wykonawca informuję, że w/w tymczasowa organizacja ruchu zostaje odwołana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. O ponownej próbie wdrożenia TOR poinformujemy w przyszłych aktualnościach.