Tymczasowa organizacja ruchu – 27.10.2022 r.

Wykonawca informuje, iż w dniu 27.10.2022 r. planuję wprowadzić tymczasową organizacje ruchu dotyczącą przerzucenia istniejącego ruchu drogowego z tymczasowego objazdu (bypass) obiektu WS-10 o nawierzchni z kruszywa na nowo wykonany fragment DP2633 W (pod obiektem) o nawierzchni utwardzonej (podbudowa bitumiczna).