Tymczasowa organizacja ruchu – 02.03.2022 r. (Aktualizacja)

Wykonawca informuje, iż w dniu 02.03.2022 r. planuję wprowadzić tymczasowe organizacje ruchu dotyczące:

  • DP2631W na czas budowy obiektu WS-17 (zmiana terminu na dzień 04.03.2022 r.).
  • DP2632W na czas robót wymagających zajęcia jezdni (zmiana terminu na dzień 04.03.2022 r.).
  • Przełożenia ruchu drogi S8 od km 550+350 do km 553+550 – Uzupełnienie oznakowania (zmiana terminu na dzień 11.03.2022 r.).