Zebranie drugiej Rady Technicznej

Zakres Robót
W dniu 24.05.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Technicznej, na którym omawiano proponowane rozwiązania projektowe oraz inne sprawy techniczne związane z opracowywaną dokumentacją projektową.