Odbyło się posiedzenie ZOPI

W  dniu 23.04.2021 r.  o godz. 11.00 odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych,  podczas którego został rozpatrzony Projekt  Wykonawczy dla przedmiotowego zadania.  Ze względu na trwający stan epidemiologiczny spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji. 

Odbyła się czternasta Rada Techniczna

W dniu 14.04.2021 r.  odbyło się posiedzenie Rady Technicznej, na którym omawiano sprawy techniczne związane z opracowywaną dokumentacją projektową. Ze względu na epidemię COVID-19 spotkanie odbyło się w systemie zdalnym.

Odbyła się czternasta Rada Budowy

W dniu 14.04.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Budowy, na którym omówiono postęp prac projektowych oraz plan prac projektowych na następny okres.  Ze względu na epidemię COVID-19 spotkanie odbyło się w systemie zdalnym.

Odbyła się trzynasta Rada Technczna

W dniu 07.04.2021 r.  odbyło się posiedzenie Rady Technicznej, na którym omawiano sprawy techniczne związane z opracowywaną dokumentacją projektową. Ze względu na epidemię COVID-19 spotkanie odbyło się w systemie zdalnym.