Odbyła się pierwsza Rada Techniczna

W dniu 04.06.2020 r.  na wniosek Wykonawcy odbyło się posiedzenie Rady Technicznej, na którym omawiano proponowane rozwiązania projektowe oraz inne sprawy techniczne związane z opracowywaną dokumentacją projektową.

Odbyła się czwarta Rada Budowy

W dniu 10.06.2020 r. Odbyło się posiedzenie Rady Budowy, na którym omówiono postęp prac projektowych oraz plan prac projektowych na następny okres.  Ze względu na epidemię COVID-19 spotkanie odbyło się w systemie zdalnym.