Galeria zdjęć 23.10.2023 – 29.10.2023

Październik 2023 – sesja lotnicza

Tymczasowa organizacja ruchu – 25.10.2023 r. (Aktualizacja)

Wykonawca informuje, iż w dniu 25.10.2023 r. (przesunięcie terminu z 18.10.2023 r.) planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu, która polegać ma na przełożeniu ruchu z istniejącej jezdni DW 627 na wybudowany bypass na czas prowadzenia robót związanych z wykonaniem projektowanego ronda. 

Aktualizacja – Wykonawca informuję, że w/w tymczasowa organizacja ruchu zostaje odwołana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. O ponownej próbie wdrożenia TOR poinformujemy w przyszłych aktualnościach. 

Galeria zdjęć 16.10.2023 – 22.10.2023