Aktualności

Wykonawca złożył do przeglądu Inżyniera Kontraktu kolejne dokumenty:

  • w dniu 26.05.2020 r. Projekt Stałej Organizacji Ruchu 
  • w dniu 27.05.2020 r. Plan Działań Ratowniczych.

Odbyła się trzecia Rada Budowy

W dniu 07.05.2020 r. Odbyło się posiedzenie Rady Budowy, na którym omówiono postęp prac projektowych oraz plan prac projektowych na następny okres.  Ze względu na epidemię COVID-19 spotkanie odbyło się w systemie zdalnym. 

Projekt Budowlany

Wykonawca w dniu 30.04.2020 r. złożył do przeglądu Inżyniera Kontraktu Projekt Budowlany w zakresie branży: drogowej, mostowej, sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, hydrotechnicznej, konstrukcyjnej, architektonicznej i zieleni.