Odbyła się Piąta Rada Techniczna

W dniu 06.09.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Technicznej, na którym omawiano proponowane rozwiązania projektowe oraz inne sprawy techniczne związane z opracowywaną dokumentacją projektową.