Odbyła się druga Rada Techniczna

W dniu 09.07.2020 r.  na wniosek Wykonawcy odbyło się kolejne posiedzenie Rady Technicznej, na którym omawiano proponowane rozwiązania projektowe oraz inne sprawy techniczne związane z opracowywaną dokumentacją projektową.