Tymczasowa organizacja ruchu – 18.01.2022 r.

Wykonawca informuje, iż w dniu 18.01.2022 r. planuję wprowadzić tymczasową organizacje ruchu dotyczącą oznakowania ul. Zambrowskiej na czas wykonywania wycinki drzew. Planowany czas obowiązywania niniejszej organizacji do 26.01.2022 r.

Galeria zdjęć 10.01.2022 – 16.01.2022

Odbyła się dwudziesta trzecia Rada Budowy

W dniu 12.01.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Budowy, na którym omówiono postęp prac oraz plan prac na następny okres. Ze względu na epidemię COVID-19 spotkanie odbyło się w systemie zdalnym.

W kolejnym okresie sprawozdawczym Wykonawca planuje wykonać następujące prace: 

 • Kontynuacja dostaw kruszywa 4/31,5 mm z kopalni Morawica przeznaczonego do produkcji mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 0/31,5. Materiał magazynowany jest na zapleczu budowy – MOP Sulęcin (działki wydzierżawione przez Wykonawcę).
 • Kontynuacja robót przygotowawczych wraz z przygotowaniem zaplecza na S8 i S61 sekcja II i III.
 • Rozbiórki zabudowań – węzeł Podborze i S61 sekcja II i III.
 • Wprowadzenie TOR–rozbiórka węzłów Łomża i Podborze, przełożenie ruchu na jezdnię prawą S8.
 • Rozpoczęcie wykonywania objazdu S8 – PO-D6 i ul. Zambrowska.
 • Wycinka drzew wraz z usunięciem karpin – S8 i S61 sekcja II i III.
 • Rozbiórka nawierzchni z BA – S8.
 • Rozbiórka węzła Podborze – elementy dróg i ulic.
 • Rozbiórka węzła Łomża – elementy dróg i ulic.
 • WK/WS-2 – roboty przygotowawcze i tyczenie.

Tymczasowa organizacja ruchu – 12.01.2022 r.

Wykonawca informuje, iż w dniu 12.01.2022 r. planuję wprowadzić następujące tymczasowe organizacje ruchu:

 • Oznakowanie wyjazdów z budowy w ciągu DP 2631W.
 • Oznakowanie wyjazdów z budowy w ciągu drogi gminnej DG260805W oraz zamknięcie DG260805W i skierowanie na objazd.

Galeria zdjęć 03.01.2022 – 09.01.2022

Tymczasowa organizacja ruchu – 05.01.2022 r.

Wykonawca informuje, iż w dniu 05.01.2022 r. planuję wprowadzić następujące tymczasowe organizacje ruchu:

 • Zamknięcie ul. Torowej i ul. Pasażerskiej w związku z remontem obiektu WS-2 i budową obiektu WD-2A.
 • Oznakowanie wyjazdów z budowy w ciągu DG260615W oraz zamknięcie DG260615W na czas budowy obiektu WD-4.
 • Oznakowanie wyjazdów z terenu budowy w ciągu drogi DP 2633W.

Grudzień 2021 – sesja lotnicza