Tymczasowa organizacja ruchu – 18.10.2023 r.

Wykonawca informuje, iż w dniu 18.10.2023 r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu, która polegać ma na przełożeniu ruchu z istniejącej jezdni DW 627 na wybudowany bypass na czas prowadzenia robót związanych z wykonaniem projektowanego ronda. 

Galeria zdjęć 09.10.2023 – 15.10.2023

Odbyła się Rada Budowy nr 44

W dniu 11.10.2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Budowy, na którym omówiono postęp prac oraz plan prac na następny okres. Spotkanie odbyło się w systemie hybrydowym.

Galeria zdjęć 02.10.2023 – 08.10.2023